Posted in Podporka, Život v skupine

Pondelková podporka – Máme doma škôlkára

Leto sa skončilo a škola je opäť tu. Pre mnohých rodičov, a predovšetkým pre mnohé mamky, je tento čas o to významnejší, že s ním prichádza prvé väčšie odlúčenie v podobe nástupu dieťatka do materskej školy alebo jasličiek.

S nástupom dieťaťa do predškolského zariadenia si veľa z nás kladie otázky a hľadá na ne odpovede. Dá sa dieťatko pripraviť na nové prostredie? Ako pomôcť dieťatku lepšie zvládať odlúčenie? Kedy je vôbec vhodný čas na to, aby sme dieťatko dali do škôlky či jasličiek? Aké problémy či ťažkosti očakávať? Ako zvládnuť prvé dni v škôlke či jasliach? Ako je to s chorobami a chorobnosťou detí v škôlke a jasliach? A čo my, mamy, ako zvládame odlúčenie my? A ako do toho zapadá možno aj také nosenie či dojčenie?

Ak aj vy hľadáte odpovede na tieto otázky, ak máte doma malého škôlkárika či škôlkárku a chcete sa podeliť so svojimi čerstvými dojmami a zážitkami, ak vás ešte len nástup do predškolských zariadení čaká a chceli by ste sa naň dobre pripraviť, alebo vás jednoducho táto téma zaujíma, príďte v pondelok na našu pondelkovú podporku, ktorá je venovaná práve problematike adaptácie dieťatka na nové prostredie v materskej škole či jasliach.

article-1116602-030EFF8D000005DC-57_468x414.jpg

Prichystaná je pre vás priateľská a neformálna debata, ktorá sa bude niesť v duchu vymieňania si informácií a skúseností, no zároveň bude obohatená aj vstupmi skúsených mamičiek – odborníčok. Prvou z nich bude Marianna, učiteľka v materskej škole, s približne 10 ročnými skúsenosťami s pôsobením v MŠ. Je zároveň mamičkou dvoch chlapcov, Timiho a Tedyho, takže sa na celý proces vie pozrieť z dvoch strán – ako matka, no zároveň i ako učiteľka MŠ. Druhou je Vierka, psychologička a psychoterapeutka, ktorú sme už na našich podporkách a besedách mali možnosť zažiť a vypočuť si. Vierka sa venuje okrem iného aj detským pacientom na pediatrii, a sama je mamičkou jednej dcérky. Na besede by nám mohla pomôcť hľadať odpovede na to, ako docieliť kvalitný a láskyplný vzťah s deťmi a zároveň im vštepovať čo je správne a nesprávne. Teda dotkli by sme sa otázok pozitívneho prístupu k výchove detí v kontexte zvládania nástupu do predškolského zariadenia.

Čaká nás zaujímavá debata, čo poviete? 🙂 My sa na vás už teraz tešíme a pripomíname základné informácie ohľadom podporky:


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

KEDY: 11.9. 2017 (pondelok)

ČAS: 10:00 – 12:00 (od 10.00 do 10.30 schádzanie a ranná kávička s kamoškami, od 10.30 do 12.00 podporka s besedou).

KDE: Brumik na Dvojke (Ul. Čsl. armády 29, Prešov – Sídlisko II, OC Centrál)

VSTUP: 3 Eurá (v cene sú režijné náklady, vstup do detského interiérového ihriska a občerstvenie pre návštevníkov); konzum – kávička či čaj a podobne, sa hradí samostatne vo vlastnej réžii).


Tešíme sa na Vás 🙂 .

Posted in ETND, Život v skupine

ETND 2017 Prednáška s besedou

Dotyk je základnou ľudskou potrebou. Matka po pôrode vníma svoje dieťa všetkými zmyslami, a to zrakom, sluchom, čuchom a hmatom, a rozvíja tak vzájomný láskyplný vzťah. Puto medzi matkou a dieťaťom sa prehĺbuje neustálou vzájomnou blízkosťou, interakciou a fyzickým aj emocionálnym prepojením. Dotýkanie sa svojho narodeného dieťatka napĺňa matku silnými emóciami a šťastím a dieťatku poskytuje bezpečie a istotu. Z tohto vzájomného prepojenia a fyzického kontaktu benefituje jeden aj druhý – matka aj dieťa.  

Psychológ Harry Harlow v 60. rokoch 20. storočia urobil zaujímavý a hodnotný vedecký pokus. Vo svojom pokuse odobral samičkám makaka rhesusa novorodené mláďatká a umiestnil ich do klietky s dvomi umelými “matkami”. Obe makety boli zostrojené z dreva a pletiva a mali opičie tváre. Jedna bola vybavená bradavkami, z ktorých vytekalo mlieko, druhá bola bez mlieka, ale bola obalená mäkkou látkou. V sérii opakovaných pokusov mláďa sporadicky salo u “matky” s bradavkami, ale väčšinu času trávilo zavesené na “matke” obalenej mäkkou látkou. Harlow tak dokázal, že mladí primáti majú oveľa väčšiu potrebu telesného kontaktu než potrebu sania. V dospelosti boli tieto samičky sociálne nešikovné a ako matky zlyhávali. Nezažili bonding s vlastnou matkou a neboli ho schopné zabezpečiť ani svojmu mláďatku. Harry Harlow a jeho kolegovia tak dospeli k záverom, že bonding so starostlivou matkou je základom mentálneho zdravia primátov, ich normálneho vývoja a všetkých ostatných vzťahov.

“Mothers arms are made of tenderness,
and sweet sleep blesses the child who lies therein.”

(Matkine ruky sú vyrobené z nežnosti,
a sladkým spánkom je požehnané dieťatko, ktoré v nich spočíva.)

Victor Hugo

BN2_8160.jpg

V stredu 10. mája 2017 sa v rámci Európskeho týždňa nosenia detí pozrieme na nosenie práve z pohľadu psychologického. Pozývame vás na prednášku spojenú s besedou na tému: 

Nosenie z psychologického hľadiska – Dotyk a potreba telesnej blízkosti na pozadí vzťahovej väzby.

Prednášku bude viesť psychologička a mama troch detí Zuzka Šimková Péliová, ktorá pôsobí aj ako poradkyňa pre nosenie v košickej Bráne k deťom a na Slovensku spoluorganizuje kurzy s Annou Pohořalkovou.

“Dotyk a zážitok telesnej blízkosti je pre ľudí a tak isto pre všetkých ostatných cicavcov základnou potrebou. Už na začiatku života môže ísť o vitálne dôležitý faktor. Neskôr môže byť táto potreba tým, čo rozhoduje medzi zdravým životom a životom s depresiou či fyzickou chorobou. Potreba telesnej blízkosti – dotyku- pretrváva počas celého života. Človek (či už dieťa, alebo dospelý), ktorý nemá núdzu o dotyky (v podobe napr. milujúceho objatia, stisku ruky, masáže), bude pravdepodobne šťastnejší, zdravší, schopnejší a ochotnejší komunikovať s ostatnými.”

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:


KEDY: 10.5.2017

 

O KOĽKEJ: 

  • 10:00 – 10:30 – registrácia
  • 10:30 – 12.00 – prednáška s besedou

KDE: Detské interiérové ihrisko Brumik na Dvojke (ul. Čsl. armády 29, Prešov, OC Centrál – Sídlisko II)

VSTUP: 3 Eurá (maminka a dieťatko) + 1 Euro (sprievodná osoba) ; (v cene je obsiahnutý vstup do ihriska, občerstvenie – voda v džbánoch a pochutinky, režijné náklady a materiálne zabezpečenie prednášky)

Tešíme sa na vás 🙂.

Posted in Beseda, Život v skupine

Beseda s fyzioterapeutkami

Srdečne Vás pozývame na besedu s fyzioterapeutkami Julianou Pramukovou a Michaelou Škopovou na tému:

Psychomotorický vývoj dieťaťa z pohľadu nosiacej fyzioterapeutky

Čo sa na nej dozviete?
* Prečo je dôležité poznať správne pohybové stimuly matky na dieťa pri nosení a počas bežnej manipulácie.
* Vysvetlenie primitívnych vzorov a ich prejav u detí.
* Určite ďalšie zaujímavé veci, na ktoré sa budete pýtať a ktoré vás budú zaujímať ohľadom psychomotorického vývoja vášho dieťatka

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Kedy: 22.3.2017
Kde: DII Brumik na Dvojke (OC Centrál, Sídlisko II v Prešove)
Čas: 10:00 – 12:00 (prvých 30 min bude registrácia)
Vstupné vo forme finančného daru pre n.o.: 3 Eurá

Netreba sa nikde vopred prihlasovať, stačí iba prísť

Tešíme sa na vás