Sling Library

Sling Library (ďalej len SL) je vlastníctvom neziskovej organizácie Dieťa v náručí. Predstavuje databázu rôznych typov, značiek a veľkostí babyšatiek, ergonomických nosičov, nosiaceho oblečenia a iných pomôcok na nosenie detí (ďalej len pomôcok na nosenie detí). Jej úlohou je umožniť členom regionálnej podpornej skupiny „Nosíme deti v Prešove“ vypožičať si ich na vymedzený čas a na skúšku za poplatok.

Používateľom SL môže byť len člen regionálnej podpornej skupiny „Nosíme deti v Prešove“.

Štandardná doba vypožičania sú 2 týždne, s možnosťou predĺženia o ďalšie 2 týždne, ak na pomôcku na nosenie detí nie je vedená rezervácia v poradovníku. Za výpožičnú dobu používateľ platí stanovenú cenu. Získané poplatky za vypožičanie slúžia výhradne pre ďalšie rozširovanie SL, prípadne iné potreby podpornej skupiny “Nosíme deti v Prešove”.

fotorcreated

Ak má niektorý člen podpornej skupiny “Nosíme deti v Prešove” záujem vypožičať si zo SL pomôcku na nosenie detí, vyhľadá príslušný album, ktorý je dostupný len v rámci FB podpornej skupiny “Nosíme deti v Prešove” a následne sa obráti na správcu SL, s ktorým si dohodne ďalšie podrobnosti.

Pomôcky na nosenie detí je možné vyzdvihnúť alebo vrátiť vždy KAŽDÚ DRUHÚ STREDU v čase od 10:00 do 11.00 hod., v DII Brumik na Dvojke na ul. Čsl. armády č. 29 v Prešove (OC Centrál, Sídlisko II), resp. v čase, ktorý si správca alebo jeho zástupcovia dohodnú s používateľom.

Pozn.: Plné znenie výpožičného poriadku je dostupné vo FB podpornej skupine “Nosíme deti v Prešove”.

Vypracovali: Katarína Šmajdová Búšová a Tatiana Nováková.