Learn&Play Library – požičovňa kníh, hier a hračiek pre rodiny

Program Learn&Play Library – požičovňa kníh, hier a hračiek pre rodiny (LPL) je určený klientkám a klientom neziskovej organizácie Dieťa v náručí. Jeho zámerom je podporovať výchovu a vzdelávanie v oblasti vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa, ako aj rozvíjať a prezentovať rodinám vzácne duchovné a kultúrne hodnoty.

Obsah programu tvorí:

  • zapožičiavanie kníh, hier a hračiek, ktoré sú svojím obsahom a zameraním v súlade s princípmi vzťahovej výchovy, kontaktného rodičovstva a prirodzenej starostlivosti o dieťa,
  • organizovanie edukačných besied a workshopov s autormi, ktorí sa tejto oblasti venujú,
  • vytvorenie kútika pre rodičov a deti v priestoroch n.o. na kvalitné čítanie a hranie sa so svojimi deťmi,
  • hrový cyklus aktivít pre deti a rodičov “Poďme sa spolu hrať s…” (napr. hudbou, prírodou, tvorivým dielničkami, knihou, Montessori hrami, pohybom, angličtinou a i.).

Databázu LPL tvoria odborné, vedecké a populárno-náučné publikácie a monografie z oblasti psychológie, pedagogiky, sociológie, fyzioterapie, logopédie a ďalších vied, ďalej knihy, pracovné listy a iné metodické materiály určené na rozvoj kognitívnych (poznávacích) funkcií, emocionality, sociálnych zručností, kreativity, motivácie, vzťahových väzieb a celkový rozvoj dieťaťa, ako aj hry, hračky a rôzne iné pomôcky určené pre deti a dospelých na rozvoj ich vedomostí, zručností, schopností a upevňovanie vzájomných vzťahov.

Oficiálne spustenie programu je naplánované na september 2017.